• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đội bóng rổ

Đội bóng rổ

Năm 1996, sau khi trường đại học chuyển đổi thành trường nam nữ cùng học chung, để tạo ra một hình ảnh ngôi trường đại học năng động hơn và cùng với nỗ lực đội bóng rổ đã được thành lập vào tháng 4 năm 2008. Từ sau tháng 10 năm 2008, căn cứ theo Điều 3 Quy định của Ủy ban Quản lý Xúc tiến Thể thao đã mở Hội quản lý xúc tiến thể thao tại cơ sở Cheonan, lập Hội thể thao và chuẩn bị cho việc xây dựng hệ thống hỗ trợ sẵn sàng cho việc thành lập đội bóng rổ. Ngày 26 tháng 2 năm 2009, đội bóng rổ nam đã ra đời. Năm 2010, đội đã giành chiến thắng của giải đấu và hàng năm vẫn đang không ngừng tổ chức các giải đấu trong trường.

Năm 2013 trong giải đấu bóng rổ trường đại học, đội đã thắng playoff trong 6 trận với tỉ số thắng 7, thua 9.