• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Sư phạm

Đại học Sư phạm

Để theo kịp sự phát triển của xã hội thông tin tri thức hóa chúng tôi đang tích cực đáp ứng yêu cầu mang tính xã hội, yêu cầu về hiện trạng trường học, yêu cầu thực tế của học sinh về giáo dục và giáo viên. Để làm được điều này chúng tôi đã đưa ra 5 phương hướng và thực hiện những nhiệm vụ cụ thể: “Nâng cao sự tiến bộ trong vận hành trường Đại học sư phạm, thiết lập chương trình giáo dục mô hình dạng chuẩn, phát triển hệ thống hướng dẫn sinh viên, xây dựng thể chế hỗ trợ phát triển năng lực và bảo đảm giáo viên xuất sắc, tối ưu hoá môi trường giáo dục”

Trường đại học sư phạm của chúng tôi bằng tình cảm thân thiết giữa thầy và trò, đã và đang không ngừng nuôi dưỡng đội ngũ giáo viên có năng lực phù hợp với thời đại tương lai và cung cấp lý luận giáo dục mới nhất cũng như môi trường giáo dục lý tưởng nhất hơn bất cứ ngôi trường đại học nào khác.

Bộ môn giáo dục quốc ngữ

Bộ môn giáo dục quốc ngữ nhằm mục tiêu bồi dưỡng chuyên gia giáo dục quốc ngữ và giáo viên quốc ngữ trung học cơ sở xuất sắc. Để làm được điều này khoa giáo dục quốc ngữ luôn phát triển các bài giảng đa dạng và vận hành một cách hiệu quả nhất. Ngoài quá trình giáo dục chính quy các hoạt động khác như đi trải nghiệm thực tiễn các buổi hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, học nhóm, xuất bản tạp chí học thuật cũng đang được tích cực triển khai. Đặc biệt, theo chế độ giáo viên hướng dẫn thường xuyên, thông qua việc gặp gỡ định kỳ, giáo viên và sinh viên sẽ có thời gian để tìm hiểu thêm về định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài ra chúng tôi cũng đang cố gắng hỗ trợ các hoạt động học nhóm và nhóm nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực của sinh viên như một giáo viên dự bị. Sinh viên đã tốt nghiệp chủ yếu đang hoạt động trong ngành giáo dục như giáo viên quốc ngữ của trung học, giáo sư đại học, thanh tra đào tạo, giáo viên tiếng Hàn cho người nước ngoài, viên chức giáo dục… Thêm vào đó, các em cũng đang hoạt động tích cực trong việc phát triển xã hội như làm việc trong công ty truyền thông, xuất bản, bộ phận đảm nhiệm giáo dục của doanh nghiệp, bộ phận liên quan đến phát triển nội dung.

Bộ môn giáo dục ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Quốc tế - tiếng Anh vốn đã trở thành một phương tiện trong cuộc sống của nhân loại và khả năng sử dụng nó cũng chính là yếu tố quan trọng quyết định iá trị sinh tồn. Với mục tiêu đào tạo giáo viên tiếng Anh trung học, bộ môn giáo dục ngôn ngữ Anh đang bồi dưỡng các tri thức ngôn ngữ và văn học bằng nền tảng năng lực am hiểu và sử dụng, thông qua việc phân tích có tính hệ thống và nghiên cứu văn học Anh Mỹ. Ngoài ra, còn giúp các sinh viên tiếp thu tri thức cơ bản và chuyên sâu về lý luận và thực tiễn của giáo dục tiếng Anh, cũng như cung cấp cơ hội giảng dạy thực tế và vận hành chương trình giảng dạy để đào tạo các giáo viên có năng lực.

Bộ môn giáo dục

Chuyên khoa giáo dục bao gồm cả giáo dục trường học, nhằm mục đích đào tạo các chuyên gia giáo dục dựa trên nghiên cứu khoa học về học tập và giáo dục xuất phát từ sâu bên trong cuộc sống đa dạng của con người. Đặc biệt bộ môn giáo dục năm 2014 đã được chọn là dự án đặc tính hóa đại học cấp thủ đô (tên của nhóm dự án: nhóm đào tạo nguồn lực chuyên môn giáo dục thanh thiếu niên: Happy Education for Youths and Students At Risk), thông qua dự án này bộ môn mong muốn đào tạo các chuyên gia giáo dục thanh thiếu niên, giúp đỡ họ tự trưởng thành toàn diện cân bằng giữa trí·đức·tài trong gia đình, nhà trường, xã hội và mọi mặt của cuộc sống, đưa ra hình mẫu mới trong việc đào tạo giáo viên sư phạm và thực hiện nền giáo dục hạnh phúc.

Các sinh viên tốt nghiệp từ bộ môn này có thể đạt được tư cách (môn học biểu thị: giáo dục học) giáo viên trung học chính thức (cấp 2) và cử nhân văn học, thông qua nhiều chuyên ngành sẽ đạt được tư cách giáo viên bộ môn thích hợp. Thêm vào đó thông qua việc hoàn thành các môn học liên quan đến việc giáo dục bạn sẽ nhận được chứng nhận nhà giáo dục trọn đời, hoàn thành những môn học liên quan đến thanh thiếu niên cũng như vượt qua thi phỏng vấn bạn sẽ có được chứng nhận nhà lãnh đạo thanh thiếu niên và thông qua bài kiểm tra bạn sẽ được chứng nhận nhà tư vấn thanh thiếu niên. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các trường trung học cơ sở, các cơ quan công cộng, cơ quan nghiên cứu liên quan đến giáo dục, chuyên gia chuyên ngành giáo dục tại các lĩnh vực như giáo dục thanh thiếu niên, giáo dục thường xuyên, giáo dục khởi nghiệp, phát triển tài nguyên con người, tư vấn giáo dục, phát triển nội dung e-learning, hoạch định giáo dục.

Bộ môn sư phạm Toán

Tại bộ môn sư phạm Toán các sinh viên sẽ được tiếp thu kiến thức và lý luận chung về toán học. Mục tiêu của bộ môn là đào tạo giáo viên toán học bậc trung học có tính sáng tạo và năng lực để học cách đưa các phương pháp cũng như lý luận của bộ môn giáo dục toán học vào thực tiễn. Trau dồi các kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực như toán học thông thường, giải tích, đại số, hình học, hình học không gian, toán học ứng dụng, số học và máy tính, sư phạm toán, các em sẽ được hội nhập với một xã hội thông tin hoá. Sinh viên sau khi tốt nghiệp hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục như giáo viên Toán học trung học, giảng viên đại học, giáo sư đại học, giáo viên tiểu học, giảng viên học viện. Thêm vào đó các sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc trong các ngành nghề đa dạng như các ngành nghề về hệ thống xử lý thông tin, kế toán, viên chức nhà nước, các công ty thông thường.