• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Kinh doanh kinh tế

Đại học Kinh doanh kinh tế

Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 dự đoán sẽ biến hoá một cách nhanh chóng về kinh tế - xã hội, theo đó chúng tôi nhấn mạnh tính cần thiết của việc xây dựng hình mẫu giáo dục mới. Đại học kinh doanh kinh tế đại học Sangmyung cùng với sự nhiệt tình và tầm nhìn rõ rệt, tất cả cùng hợp tác để đối ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường giáo dục trong thời đại hiện nay. Đặc biệt, đại học Kinh doanh kinh tế đang tập trung nguồn lực để trở thành đại học trực thuộc trọng điểm của trường đại học Sangmyung, đào tạo ra những người lãnh đạo trong tương lai dẫn dắt nền kinh tế thế giới phát triển và xây dựng trọng điểm trong các lĩnh vực tài chính, ngoại thương và dịch vụ dưới nền móng của kinh doanh học và kinh tế học.

Khoa tài chính kinh tế

Khoa tài chính kinh tế có mục tiêu đào tạo ra các chuyên gia kinh tế có thế phán đoán hợp lý trong từng quá trình hoạt động của nền kinh tế, hiểu rõ các vấn đề của nền kinh tế trong và ngoài nước như tài chính, tình hình biến động, mậu dịch, tiền tệ, bất động sản, tiêu dùng, cũng như hiểu rõ hoạt động của doanh nghiệp bằng các nguyên lý cơ bản của tài chính và kinh tế.

Khoa quản trị kinh doanh

Khoa quản trị kinh doanh là khoa nghiên cứu các kiến thức cần thiết trong việc đưa ra quyết định tối ưu nhằm đạt được mục đích của tổ chức mang tính hiệu suất. Theo đó, quá trình học tập tại khoa quản trị kinh doanh thiết lập để phân tích các yếu tố quan trọng của môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, các kỹ năng kinh doanh bên trong nội bộ doanh nghiệp, cung cấp các công cụ phân tích và các kiến thức chuyên ngành. Phát triển đa dạng các môn học như kế toán, quản lý tài vụ, marketing, tổ chức nhân sự, hệ thống thông tin kinh doanh, quản lý sản xuất,... Không chỉ trong các bài giảng trên lớp, các bài thảo luận và phát biểu của sinh viên cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng này. Ngoài ra, khoa lựa chọn phương thức tiến hành giảng dạy thực tế như nghiên cứu trường hợp và mô phỏng nhằm cung cấp cho các em cơ hội tìm hiểu kiến thức lý luyết trong thực tiễn. Các bài giảng cũng phản ánh tối đa xu thế thay đổi của môi trường kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay trong xu thế Quốc tế hoá, thông tin hoá.

Khoa quản trị kinh doanh Quốc tế

Khoa quản trị kinh doanh Quốc tế hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng nguồn nhân lực chuyên môn về thương mại toàn cầu có khả năng chủ động đối phó với sự biến đổi môi trường kinh doanh toàn thế giới. Cụ thể, cho đến nay chúng tôi đã 3 lần tiến hành thảo luận, nghiên cứu và cải biên chương trình giảng dạy tại khoa quản trị kinh doanh Quốc tế để phản ánh yêu cầu thực tế từ chính môi trường kinh doanh – những yêu cầu giúp đẩy mạnh tính siêu cạnh tranh trong môi trường thương mại toàn cầu, tạo sự hợp tác, dung hòa một cách bình đẳng giữa các quốc gia, các ngành công nghiệp, các doanh nghiệp đa màu sắc không có tính cạnh tranh và tăng cường ưu thế cạnh tranh trong thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo chuyên gia khu vực Châu Á dựa theo các đặc tính của ngành quản trị kinh doanh Quốc tế và để thực hiện được điều này, chúng tôi đã và đang tích cực xúc tiến cải cách chế độ, nội dung giảng dạy, bổ sung nguồn nhân lực đội ngũ giáo viên chính thức và giáo viên theo giờ, tăng cường mở rộng các câu lạc bộ hướng nghiệp, thiết thực hóa các buổi hội họp, nghiên cứu.

Khoa quản trị kinh doanh liên ngành

Lấy đối tượng là người lao động trong các ngành công nghiệp, khoa quản trị kinh doanh liên ngành hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng, đào tạo nhân tài Quốc tế sở hữu kiến thức chuyên môn ngành kinh tế thương mại cùng năng lực kinh doanh và khả năng tư duy dung hòa sáng tạo.