Chi nhánh ILCEC trên toàn Thế giới

Chương trình Đào tạo ủy thác

Chi nhánh ILCEC trên toàn Thế giới

Đội hỗ trợ Sinh viên

Chi nhánh ILCEC trên toàn Thế giới

ILCEC đã và sắp thành lập các Chi nhánh ở nước ngoài tại Việt Nam, Mông Cổ, Trung Quốc và Indonesia. Chúng có hệ thống hợp tác chặt chẽ với trụ sở chính ILCEC và cung cấp nền giáo dục tối ưu và hiệu quả.